Dự án xử lý nước thải y tế bệnh viện X

Chi tiết dự án

 • Địa chỉ :

  313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, TP Hồ Chí Minh.

 • Chủ đầu tư :

  Viện Điều Dưỡng TP. Hồ Chí Minh.

 • Khách hàng :

  HCM City Sanitorium Hospital

 • Thời gian :

  5/2016 - 12/2017.

 • Công suất :

  800 m3/ngày.

 • Công nghệ :

  CN2000 (lọc sinh học)

 • Tiêu chuẩn nước sau xử lý :

  Mức 1, TCVN 6772-2000.

 • Phạm vi :

  • Thiết kế & thi công xây dựng.
  • Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm.
  • Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

 • Tình trạng dự án :

  Completed