Dự án xử lý nước thải công nghiệp nhà máy Y

Chi tiết dự án

 • Địa chỉ :

  KCN Yên Bình, Phổ Yên, Hà Nội.

 • Chủ đầu tư :

  Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Hà Nội.

 • Thời gian :

  6/2016 - 2/2017.

 • Công suất :

  8800 m3/ngày.

 • Công nghệ :

  Hóa lý kết hợp AO; kết hợp lọc đĩa.

 • Tiêu chuẩn nước sau xử lý :

  Class B-QCVN 40: 2011/BTNMT.

 • Phạm vi :

  • Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm hạng mục Điện tự động.
  • Đào tạo, chuyển giao công nghệ.